Gabinet Fiscal i Jurídic

Dret Mercantil

L’ajudem amb la Constitució i desenvolupament legal de societats mercantils. Assessorament integral als òrgans de decisió, administració i gestió. Relacions jurídiques amb l’Administració. Consulting de projectes empresarials, fusions i adquisicions.

Assessorem Fiscal

Posem a la seva disposició un servei d’assessorament fiscal i tributari especialitzat en el sector immobiliari. Podem realitzar les gestions de preparació i presentació d’autoliquidacions fiscals pròpies de Comunitats de Propietaris, Arrendadors d’Habitatges i de Locals de Negoci, empresaris individuals i/o empreses.

Contractació Civil i Mercantil

 

Els donem un assessorament, i fins i tot l’hi preparem, qualsevol tipus de contracte civil i mercantil sotmès a Dret Intern o Comunitari.

Els donem un assessorament, i fins i tot l’hi preparem, qualsevol tipus de contracte civil i mercantil subjecte a el Dret intern o comunitari.