Mediació

És una via alternativa de resolució de conflictes en què un tercer neutral i imparcial, el mediador, ajuda a les parts a arribar a un acord en el seu conflicte.

Voluntarietat: és un procés totalment voluntari, tant per a les parts com per al mediador, i de què poden desistir en qualsevol moment.

Confidencialitat: tant de les parts com del mediador respecte a tot el que es tracti dins el procés (converses, documents). Les parts es comprometen a no utilitzar la informació en un procés judicial contra l’altra part.

Imparcialitat: del mediador respecte a les parts. El mediador no es posicionarà ni afavorir a cap d’elles.

Neutralitat: de l’mediador respecte a l’assumpte. El mediador no s’involucrarà ni s’imposarà cap acord.