Quota en la comunitat de veïns: què és i com funciona
Comunidad de vecinos - Fincas Olivares

Són moltes els dubtes que poden sorgir entre els propietaris d’habitatges en relació amb la comunitat de veïns. Una d’elles pot ser la coneguda quota de la comunitat.
A Fincas Olivares, com a experts en l’administració de finques a Barcelona, explicarem què és i com funciona la quota de participació en una comunitat que han de pagar els propietaris.


Què és la quota comunitària en una comunitat de veïns?


Per a tots aquells que no ho coneguin, la quota de la comunitat serveix per a determinar de quina forma han de participar els diferents habitatges o locals que formin part de la comunitat.
No tots els propietaris tenen la mateixa quota de participació. Aquesta depèn del valor total de l’immoble que cadascun posseeix, de manera que determina com participa el propietari en les despeses i beneficis que es donin en el conjunt de la propietat.
En general, es tracta d’un índex que indica qui disposa d’una major propietat quant als elements comuns a tots. Aquesta quota de participació és la que determina les despeses de comunitat que cadascun dels propietaris ha de pagar.


Quins factors determinen la quota comunitària a pagar?


Alguns dels factors determinants a l’hora de calcular la quota són:
– La superfície útil de la qual disposa el local o l’habitatge.
– L’ús que es pretén realitzar dels espais i elements comuns.
– Despeses que no afecten per igual a tots els propietaris.
– Exempció de veïns que van votar en contra d’algunes millores.

També es consideren aspectes com l’altura de l’immoble i situació en relació amb l’edifici en el seu conjunt.
A part d’aquests factors, cal tenir en compte que la quota pot canviar i modificar-se per decisió dels veïns, sempre que aquesta decisió sigui unànime a través del vot en una Junta de Propietaris.


Per a què serveix la quota en una comunitat de veïns?


La finalitat de les quotes en una comunitat de veïns és conèixer quina part del valor conjunt de l’edifici li correspon a cadascun dels propietaris.
I, d’aquesta manera poder fer front al conjunt de despeses necessàries per al manteniment de l’edifici.


Quins tipus de despeses caldrà afrontar amb la quota comunitària?


En les comunitats de veïns hi ha dos tipus de despeses. D’una banda, els ordinaris. Aquells que són bàsics i fonamentals per a la conservació de l’immoble i que es paguen en funció de la quota que tingui cadascun. Aquests poden ser:
– Despeses derivades dels serveis que es requereixen habitualment
– Despeses derivades d’obres
– Despeses per a reserves
– Despeses derivades de les zones comunes a tots els propietaris
D’altra banda, estan les despeses extraordinàries. Aquests no entren en el pressupost habitual i sol requerir-se la convocatòria d’una Junta extraordinària per a tractar sobre el tema.


Com pot ajudar-te Finques Olivares?


Com a experts en l’administració de finques i assessorament, Fincas Olivares podrà resoldre qualsevol dubte relacionat amb la Quota de la seva comunitat o un altre aspecte. Posi’s en contacte amb els nostres professionals i solucioni els seus dubtes a través info@fincasolivares.com o telefonant al 934 872 216.