Què és l’impost d’Actes Jurídics Documentats?
¿Qué es el impuesto de Actos Jurídicos Documentados?

En el mercat actual hi ha nombrosos impostos que afecten el dia a dia dels habitants de Barcelona com, l’impost d’actes jurídics documentats. Per això des de Fincas Olivares, com a experts en l’administració i gestió de finques a Barcelona, ens posem a la seva disposició per a poder solucionar tots els dubtes possibles i conèixer més a fons un d’ells.

L’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD) o Impost de les hipoteques

L’Impost AJD o més conegut com l’Impost d’Actes Jurídics Documentats es tracta de la taxa que grava la formalització d’aquests actes en escriptures públiques, és a dir, els documents notarials, mercantils i administratius associats a la compravenda d’un habitatge. És un tribut de naturalesa indirecta que grava les transmissions patrimonials oneroses, les operacions societàries i els actes jurídics documentats.

És un impost que se cedeix a les Comunitats Autònomes, aquestes s’encarreguen de recaptar i rebre els diners corresponents.

Es tracta d’un tribut que no és homogeni i varia entre unes parts i altres del territori europeu. A més, Espanya és un dels països on aquest suposa un dels majors costos, fins i tot per sobre de França o el Regne Unit.


Qui paga l’Impost d’Actes Jurídics Documentats?

Aquest impost recau sobre el subjecte passiu de la transmissió en cada cas.

Amb l’última reforma de la Llei Hipotecària es va introduir un aclariment en la qual per al cas concret de les hipoteques realitzades a partir del 10 de novembre de 2018, el subjecte interessat seria el prestador. Per tant, en aquest cas l’Entitat Bancària és la que requereix la garantia de la hipoteca per a la concessió del préstec. És el mateix banc el que ha de liquidar el AJD.

Si es tractés d’unes escriptures d’una hipoteca anteriors al 10 de novembre de 2018, es considera que el subjecte passiu és el comprador de l’habitatge en qüestió i, per tant, aquell que és titular del préstec.

Tipus d’Actes Jurídics

El conegut com a impost de les hipoteques grava tres modalitats d’actes jurídics documentats. 

Documents notarials: es tracta de les escriptures, actes i testimoniatges notarials.
Documents administratius: són les anotacions preventives que es practiquen en Registres Públics i la rehabilitació i transmissió de grandeses i títols nobiliaris.
Documents mercantils: en aquests trobem les lletres de canvi i documents que realitzen funcions de gir.

Com saber quina quantitat cal pagar?

Per a saber quina quantitat hem de pagar corresponent al AJD cal tenir en compte diverses coses. D’una banda, hi ha una part fixa que és igual en tot el territori nacional. I, per un altre, una part variable que és diferent i s’aplica una vegada que es registren les escriptures en el Registre de la Propietat (en el cas dels habitatges nous i els préstecs hipotecaris).

La quota variable depèn de dos factors:
La Comunitat Autònoma en la qual es duu a terme i es formalitza el préstec.
El valor de la hipoteca en qüestió.


Fincas Olivares, experts en administració i gestió de finques

Davant aquests impostos i els dubtes que poden sorgir els professionals de Fincas Olivares es posen a la seva disposició per a qualsevol tipus de consulta.

Posa’t en contacte amb els nostres experts a través de la nostra pàgina web www.fincasolivares.com o veuen a visitar-nos a les nostres oficines situades en C/Bailèn 121, Barcelona. Estarem encantats de solucionar qualsevol problema que pugui tenir.