Què és la clàusula REDAL? 
¿Qué es la cláusula REDAL? - Fincas Olivares

El panorama actual afecta al mercat immobiliari. En un moment econòmicament delicat a causa de les circumstàncies, cal fer front a les variacions de preus generades per les pujades de la inflació i els tipus d’interès. Per això, és interessant conèixer la clàusula redal.

Des de Fincas Olivares com a experts en l‘administració i gestió de finques a Barcelona, coneixem la importància d’un bon assessorament per a poder actuar i prendre les millors decisions.

REDAL, una clàusula desconeguda

REDAL, no es tracta d’una clàusula hipotecària concretament. També coneguda com ‘Redito Ad libitum’, és una construcció doctrinal. 

En termes generals, la clàusula Redal s’entén com la voluntat de devolució que, en el cas que hi hagi problemes econòmics que impossibilitin o dificultin el pagament de la hipoteca, es podria arribar a un acord amb l’entitat bancària en qüestió.

D’aquesta manera, es duria a terme una devolució del préstec concedit en proporcions més petites.

Per tant, aquesta clàusula suposa que en el contracte no s’ha establert de manera concreta com es farà la devolució dels diners.

Com saber si pot acollir-se a la clàusula REDAL?

Perquè un hipotecat pugui acollir-se a aquesta clàusula ha de demostrar que en el seu contracte no hi ha aquesta informació.

La clau per a saber si una hipoteca té una clàusula REDAL es troba en la falta d’informació cap a l’hipotecat. Quan l’entitat bancària no ha exposat de manera detallada i comprensible les dades suficients perquè no hi hagi cap mena de dubte. 

Així doncs, ha de ser capaç de corroborar que la manera d’amortitzar i els terminis de devolució

del préstec no són clars. D’aquesta manera, hauria de retornar els interessos remuneratoris pactats, però la resta es podria retardar.

Com pot ajudar-te Fincas Olivares?

En Fincas Olivares com a experts en l‘administració de finques, podem assessorar-te en aquest aspecte i conèixer quins són els detalls del teu contracte hipotecari.

El nostre professionals tenen una àmplia experiència i s’assegurarà d’oferir el millor dels serveis. A més, disposem d’un servei d’assessoria jurídica i fiscal que t’ajudarà amb tots els problemes que sorgeixin.
Contacta amb nosaltres a través d’info@fincasolivares.com o telefonant al 934 872 216.