Passos finals en la compra d’un habitatge
Pasos finales en la compra de una vivienda

Comprar un habitatge és un moment important i que comprèn una sèrie de passos. Si és la primera vegada que et trobes en aquesta tessitura, en la següent guia t’expliquem a tot el que t’enfrontaràs en aquesta fase final del procés de compra d’un habitatge.

Procés de compra d’un habitatge, passos finals

Si tens clar que un habitatge és la casa dels teus somnis, llavors no ho dubtis i tira endavant, per ella. La compra d’un habitatge és un procés complex i que implica una sèrie de passos, com els següents:

Revisa que la propietat estigui tot bé i sense càrregues

En primer lloc, és important revisar tots els documents legals relacionats amb la propietat. Per exemple, pots demanar una nota simple per a confirmar que no hi hagi càrrecs o impediments legals que afectin la transacció.

Inspecció de la propietat

Abans de tancar la compra és fonamental fer una última visita a la propietat, per a veure que tot està bé, segons els acords, sense canvis des de la visita anterior. És una manera de quedar-te més tranquil.

Aprovació de la hipoteca en el banc

Si la compra de l’habitatge es finança amb una hipoteca, és important que uns mesos abans ho parlis amb el banc per a tractar de negociar i aconseguir el millor interès possible. A més de la seva aprovació, per descomptat.

No ho deixis per a última hora, perquè no et dificulti la compra d’habitatge ni et pugui arribar a fer perdre unes arres.

Signatura del contracte d’arres

El contracte d’arres és totalment opcional, però sol demanar-se en la major part dels casos. Si t’ho demanen, hauràs d’avançar una quantitat en concepte de reserva que després se’t descomptarà del total a pagar.

Signatura del contracte de compravenda

Si tot va endavant es procedeix a la signatura del contracte de compravenda, on es detallen les condicions de la venda, el preu, la descripció de la propietat i qualsevol altra dada important.

Pagament de taxes i despeses

Abans de finalitzar la compra de l’habitatge, s’han de liquidar tots els impostos relacionats amb la transacció, com l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) que hi ha a Espanya. A més de despeses com notaria, registre, gestoria, entre altres. 

Escripturació i registre de la propietat

La signatura de les escriptures de compravenda davant notari és el pas que formalitza la compra a nivell legal. Tot seguit, les escriptures han d’inscriure’s en el Registre de la Propietat perquè la transferència de l’habitatge sigui oficial i pública. 

Lliurament de claus al propietari

Una vegada signades les escriptures i realitzats els pagaments, el venedor lliura les claus de la propietat al nou propietari. 

A partir d’aquí, el nou comprador ja pot gaudir de l’habitatge, on haurà de fer gestions com el canvi de titularitat dels subministraments, canvi de l’adreça habitual en el DNI i altres tràmits.

Envolta’t sempre de bons professionals durant tot el procés de compravenda

Aquests són els passos finals més freqüents en la major part d’operacions de compra d’habitatge. És un procés que pot portar més o menys temps depenent de cada cas, però que se sol tancar en un o dos mesos sense problema. Sempre que estigui tot bé.

El nostre consell, per a fer una bona compra, és que comptis amb l’ajuda d’un professional immobiliari al teu costat que t’informi de tot. És així com trobaràs l’habitatge ideal per a tu, ja sigui a mode d’habitatge habitual o d’inversió, per a assegurar-te que tot surt de manera impecable.

Si tens dubtes, des de Finques Olivares podem ajudar-te com a experts immobiliaris.