Com pot ajudar-te un administrador de finques al manteniment del teu habitatge?
¿Cómo puede ayudarte un administrador de fincas al mantenimiento de tu vivienda?

La presència d’un administrador de finques o també conegut com a gestor de comunitats, pot convertir-se en una eina fonamental per al bon funcionament d’una comunitat de veïns. 

Des de Fincas Olivares, com a experts en l’Administració i Gestió de Finques a Barcelona, t’expliquem quin paper té aquesta figura i com pot ajudar-te en el manteniment del teu habitatge.

Què és un administrador de finques?

Com hem tractat en articles anteriors, un administrador de finques és un professional, contractat per la comunitat de propietaris, que està especialitzat en la gestió de finques urbanes o rústiques. 

S’ocupa de l’administració dels elements que es troben de manera comuna i habitual en les comunitats, dels assumptes legals, financers i tècnics de la comunitat de veïns i dels béns immobles rústics propietat de tercers. Tot això, segons la Llei de Propietat Horitzontal i la Llei d’Arrendaments Urbans i Rústics

Manteniment del teu habitatge: Servei CaRe de Finques Olivares

A més, l’administrador de finques ha d’assegurar-se que l’edifici estigui en les condicions òptimes, per a això Finques Olivares posa a la seva disposició el Servei CaRe

Amb aquesta eina els nostres professionals s’encarreguen de visitar l’immoble i elaborar un informe per al President i per a l’Oficial Administrador de cada Comunitat.

Així es podrà solucionar qualsevol inconvenient de manera ràpida, eficaç i segura relacionat amb el manteniment de l’habitatge com: instal·lacions de prevenció, neteja o equips d’emergència entre altres.

L’avantatge de comptar amb un administrador que inclou uns certs proveïdors és la seguretat i tràmits d’aquesta gestió ja que facilita molt més la comunicació i la solució de qualsevol problema que pugui sorgir en la comunitat.

La seguretat que ofereix un Administrador de Finques

Comptar amb l’ajuda d’una persona capaç d’actuar en matèria legal, administrativa i econòmica en cas que sorgeixin problemes relacionats amb aquests àmbits genera una gran tranquil·litat en una comunitat de veïns. 

En aquest sentit, l’administrador podrà intervenir en els següents casos:

  • Resolució de conflictes: l’administrador podrà intervenir en qualsevol problema derivat de la convivència entre els habitants de la finca. Comptar amb una tercera persona objectiva, pot ser clau per a solucionar el problema i un avantatge en aquestes situacions
  • Tràmits legals: la comunitat tindrà la tranquil·litat de comptar amb una persona que estigui al dia de les últimes actualitzacions en matèria de normatives. 
  • Gestions econòmiques: l’administrador s’encarregarà d’assegurar-se que els diners de la comunitat es gestiona adequadament.

Com podem ajudar-te des de Finques Olivares?

Fincas Olivares compta amb els professionals adequats per a assessorar-te i gestionar tots aquells aspectes relatius a la gestió i administració de finques a Barcelona

Per això, com coneixem la importància de rebre un bon servei ens posem a la seva disposició per a qualsevol tipus de consulta o gestió que desitgin realitzar i ens comprometem a assessorar-lo d’una forma òptima perquè puguin complir el seu objectiu. Pot contactar amb nosaltres a través info@fincasolivares.com o telefonant al 934 872 216.