Com funciona un contracte de lloguer amb opció a compra?
¿Cómo funciona un contrato de alquiler con opción a compra?

A l’hora de signar un contracte de lloguer ambiente opción a compra, cal tenir en compte les diferents possibilitats en funció de la teva situació actual i les teves possibilitats futures.

A Fincas Olivares, experts en l’administració i gestió de finques a Barcelona, sabem que signar un contracte és una decisió important i, a continuació, us expliquem els avantatges i particularitats d’aquest tipus de document.

Què és un contracte de lloguer amb opció a compra i com funciona?

Un contracte de lloguer amb opció a compra, com el seu propi nom l’indica, es tracta d’un contracte que permet a l’arrendatari, en un futur, adquirir l’immoble que al principi decideix llogar. Per tant, és un contracte doble que ha d’incloure un subcontracte de lloguer i un altre de compravenda.

Es duu a terme un contracte d’arrendament i es pacta amb el propietari el dret a compra. L’adquisició de l’immoble ha de fer-se efectiva abans de la finalització del contracte, la durada del qual és igual a la d’un contracte de lloguer tradicional. És a dir, compten amb cinc anys prorrogables.

Pel que fa referència al preu de venda de l’habitatge, aquest ha de pactar-se en el contracte i no pot ser modificat. Al preu acordat se li restarà les quotes pagades durant el període de lloguer.

Com es regula un contracte de lloguer amb opció a compra?

Com es tracta d’un contracte doble i on hi ha dos subcontractes intervenen diferents regulacions. D’una banda, el lloguer està regulat per la Llei d’Arrendaments Urbans (*LAU), mentre aquest duri. Per l’altre, la compra de l’immoble dependrà de l’estipulat pel Codi Civil.

Avantatges del contracte de lloguer amb opció a compra

Contracte de lloguer amb opció a compra per a l’Inquilí

  • Tindràs l’opció de viure per un període de lloguer a la casa i poder valorar si realment compleix les teves expectatives com per a adquirir-la.
  • El total o part de les mensualitats que pagues de lloguer es descomptaran al preu de compra de l’immoble.
  • Reduiràs el finançament necessari per a la compravenda.
  • Aquest tipus de contracte permet a l’inquilí reservar l’habitatge que li interessa mentre estalvia diners.

Contracte de lloguer amb opció a compra per al propietari 

  • Augment de la seguretat quant al pagament de les mensualitats, ja que això és necessari per a gaudir de l’opció a compra.
  • Disposaràs d’una quantitat que serveix de segur anti impagament perquè cal aportar un senyal del 5%-10%.
  • Podrà gaudir d’avantatges fiscals.

Inconvenients del contracte de lloguer amb opció a compra

Inconvenients per a l’inquilí

Pot ser que hagi de fer front a un preu de lloguer major en tenir l’opció a compra posterior.

En el cas que amb el pas del temps el preu de l’habitatge baixi, no podrà gaudir d’aquesta baixada perquè el preu ja estarà fixat des de la signatura del contracte i haurà de ser respectat.

Inconvenients per al propietari

  • Ha de respectar el contracte i en el cas que hi hagi un comprador que desitgi adquirir l’habitatge per un preu major no podrà acceptar l’oferta.
  • En el cas de necessitar diners ràpids, l’inquilí pot esperar fins al final del lloguer per a comprar l’immoble, per la qual cosa no podrà disposar de la quantitat abans d’hora.
  • Si el preu de l’habitatge puja el propietari no podrà aprofitar-se. Ha de respectar el preu acordat en el contracte inicial.

Fincas Olivares, administradors de finques a Barcelona

Fincas Olivares, com a experts en l’administració i gestió de finques a Barcelona, els nostres professionals es posaran a la teva disposició per a solucionar i ajudar-te amb qualsevol inconvenient que puguis tenir.

Si necessites més informació sobre els serveis, contacta amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte, mail info@fincasolivares.com o telefonant al 934 87 22 16.