Declaració de la renda 2020: Tot el que has de saber

La campanya de la declaració de la renda, ja ha començat. A Finques Olivares, com a experts en assessoria immobiliària de Barcelona, comptem amb un gabinet d’assessoria legal i fiscal i sabem la dificultat que pot presentar un tràmit d’aquest caire un any tan excepcional i difícil com aquest.

Hem creat el següent article amb l’objectiu de facilitar la feina als nostres clients resolent possibles dubtes sobre els aspectes importants sobre la declaració de la renda 2020.

Qui està obligat a presentar al declaració de la renda 2020? 

Un dubte que es planteja sovint sobre la declaració de la renda és qui té l’obligació de presentar-la. La resposta és simple: tots els contribuents estan obligats a realitzar-la amb només 3 excepcions.

Estan exempts de presentar la declaració de la renda:

  • Els treballadors que hagin guanyat menys de 22.000 euros bruts anuals d’un sol pagador
  • Els treballadors que hagin guanyat menys de 14.000 euros bruts anuals de diferents pagadors
  • En el cas dels autònoms, aquells qui guanyin menys de 1.000 euros bruts anuals. 

Hi ha alguns aspectes que poden fer variar l’obligació de presentar o no la declaració de la renda, si tens dubtes, posa’t en contacte amb el nostre equip: 934 872 216.

Com afecten els ERTO a la declaració de la renda?

Un punt clau per a certs contribuents que afecta directament a la declaració de la renda 2020 són les prestacions percebudes arran de la pandèmia. Una d’elles que s’ha generalitzat, tant en el sector immobiliari com en molts altres, ha sigut els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) proporcionats pel SEPE.

El punt a subratllar és que el SEPE es considera un pagador més d’aquest exercici. Aquest fet és molt rellevant perquè al tenir dos pagadors el límit obligatori per fer la declaració de la renda passa dels 22.000 euros als 14.000 euros. Tot i que aquesta és la norma general, cada cas és totalment únic i per aquest motiu si necessites una consulta més personalitzada, pots contactar amb el nostre equip de professionals.

Com afecta l’ingrés mínim vital a la declaració de la renda 2020 ?

Una altra prestació rebuda que també ve de la mà de la crisi sanitària que hem passat aquest darrer any és l’ingrés mínim vital. Els perceptors d’aquest tenen l’obligació de presentar la declaració de la renda si tenen la intenció de seguir rebent aquesta ajuda. A part, l’hauran de fer tots els membres que formen el conjunt de la família.

Per on es pot fer la declaració de la renda 2020?

Cada vegada ens apropem més a la digitalització total, tant en el sector de l’assessoria immobiliària com en tots els altres. Per aquest motiu actualment hi ha la possibilitat de fer la declaració de la renda a través de la pàgina web de l’Agència Tributària.

Al mateix temps, com en el lloguer o compra de pisos, sempre hi ha persones que prefereix els mètodes tradicionals. Arran d’això, també hi ha la possibilitat de fer la declaració de la renda per telèfon o presencialment a una oficina de l’Agència Tributària.

Hi ha algun canvi respecte a la declaració dels immobles? 

Aquest any també hi ha algunes novetats que, com a experts en el sector immobiliari hem de tenir en compte i creiem que són rellevants. S’hi ha introduït una mesura que obligarà a proporcionar més informació al contribuent. Fet que facilitarà el compliment de l’apartat de rendiments del capital immobiliari.

Concretament si es fa la declaració de la renda 2020 a través de la web de l’Agència Tributària es mostrarà al contribuent la informació de l’anterior declaració de la renda, en aquest cas 2019. Fet que farà que no calgui cap operació per a calcular l’amortització deduïble.

Esperem que aquest article us hagi servit d’ajuda per fer la declaració de la renda d’aquest any 2020. Si us ha quedat qualsevol dubte al respecte, el nostre equip d’experts en assessoria immobiliària de Barcelona, estaran disposats a resoldre qualsevol qüestió. Contacteu amb nosaltres a través del següent enllaç.