Formació Administradors de Finques

Teatre Viu: Reunions de Propietaris

En desenvolupament del nostre Pla de Formació per 2020 els Oficials Administradors de Finques Olivares han fet una experiència de Teatre Viu amb quatre casos pràctics en els que es duia a terme una simul.lació de reunió a una comunitat de propietaris. En ella han tingut l’oportunitat d’experimentar amb clients la gestió, coordinació i direcció de reunions de veïns.

Mitjançant la técnica del Teatre Viu, s’han simul.lat Juntes de Propietaris amb ordres del dia on es plantejaven conflictes tècnics, constructius, jurídics, laborals i fins i tot psicològics, on els intervinents eren clients reals de Finques Olivares, alguns amb molts anys d’experiència com a Presidents de les seves Comunitats. Els rols teatrals eren distribuïts al començament, i la sessió es desenvolupava amb absoluta espontaneïtat i improvització.

Els Presidents que han col.laborat desinteressadament amb aquesta experiència ens ajuden a millorar continuament, atenent els seus suggeriments i observacions, tant els elogiosos com els crítics.

La conclusió més important que hem après de tota l’activitat és que els clients son el nostre actiu més important, i estan molt disposats a ajudar-nos en millorar la nostra activitat; i la segona, que difícilment es pot administrar una comunitat sense escoltar els seus propietaris i mediar en els seus conflictes.

Ens plau agraïr a tots els Presidents i propietaris que, de forma completamente desinteressada, han col.laborat amb la seva assistència i intervencions. Volem agraïr a tots els nostres clients la oportunitat que ens donen, d’aprendre d’ells, per millorar els nostres serveis d’administradors de finques a Barcelona.

Formació Teatre Viu Fincas Olivares