Reunio per videoconferencia

Reunions per Videoconferència

Benvolguts Srs. propietaris,

En data de 28 de març de 2020 s’ha publicat al DOGC (nº 8098) el Decret Llei 10/2020 de 27 de març, on el Govern de Catalunya estableix noves mesures extraordinàries per a fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19.

Aquest Decret Llei, entre moltes altres mesures, al seu Capítol 4 fa una referència específica a les Comunitats de Propietaris, establint la suspensió dels terminis legals o estatutaris per convocar juntes de propietaris a partir de la data de la declaració d’estat d’alarma, i també acorda que el seu còmput es reprendrà a partir de la data de finalització de l’estat d’alarma o de les seves prorrogues.

Les reunions ja convocades abans de la declaració de l’estat d’alarma romanen suspeses i s’han de tornar a convocar dins el mes següent a l’aixecament, llevat de que sigui possible dur-les a terme per videoconferència.

Durant la vigència de l’estat d’alarma, el Govern català admet que s’adoptin acords sense reunió, a instància del President de la Comunitat.

Per poder fer un seguiment més adient de totes les qüestions que afecten a la finca, Finques Olivares ha fet un esforç per disposar dels mitjans per donar aquest servei; els recomanem i convidem a fer ús de la tecnologia, si la tenen al seu abast, i de conformitat amb el que ja ha dictat el Govern, comptin amb el seu administrador de finques per celebrar reunions per Video-Conferencia.

En cas de necessitar d’auxili tècnic, ens posem a disposició de la Comunitat, i especialment els Presidents de les Comunitats, per poder organitzar aquestes reunions, i no veure’ns obligats a esperar a l’aixecament de l’estat d’alarma, per tractar totes aquells qüestions que afecten al dia a dia dels immobles on malauradament ens hem vist obligats a quedar confinats.

Així mateix, els oferim la possibilitat de preparar una acta especialment dissenyada pel COVID-19 per formalitzar en document físic la reunió celebrada en Videoconferència.

Els desitgem molta sort, salut i paciència en aquestes especials circumstàncies, i els recordem que estem a la seva disposició per tot allò que necessitin.

Podeu llegir el Decret sencer al següent enllaç.