Contrato de arrendamiento

Quines són les principals conseqüències davant l’incompliment d’un contracte de lloguer?

Una de les incidències que més preocupa als nostres clients està relacionada amb l’incompliment d’un contracte de lloguer. És per això que des de Finques Olivares hem decidit elaborar un article en el que desvetllarem els aspectes més essencials que cal tenir en compte.

Si després de llegir-lo et queden preguntes, no dubtis a posar-te en contacte amb Finques Olivares i un dels nostres experts t’atendrà. La nostra empresa porta atenent consultes sobre arrendaments des de 1920.

Què és l’incompliment d’un contracte de lloguer?

El primer que hem de deixar clar és què és exactament i què representa un incompliment d’un contracte de lloguer:
El contracte d’arrendament genera obligacions recíproques i per tant les dues parts (arrendatari i arrendador) deuen per llei complir-les. Com a norma general aquesta matèria es regula en habitatges en l’article 27 de la Llei d’Arrendament Urbà i per a locals en l’article 35. No dubtis a consultar-los si requereixes informació addicional.

Si alguna d’aquestes normes establertes no es compleix, la part afectada té el dret de:

  • Reclamar el compliment de l’obligació.
  • Reclamar la resolució del contracte.

En tots dos casos es pot reclamar a l’altra part mitjançant el judici verbal els danys soferts, a més dels interessos. Addicionalment per un altre tipus d’activitats se sol acudir a procediment ordinari.

Si no estàs segur sobre com realitzar qualsevol d’aquestes reclamacions pots posar-te en contacte amb Finques Olivares i un dels nostres administradors de finques a Barcelona et donarà un cop de mà en la teva reclamació.

Motius pels quals l’arrendador pot sol·licitar la resolució del contracte

A continuació llistem fins a 5 motius pels quals l’arrendador pot decidir reclamar la resolució de el contracte amb l’arrendatari:

Impagament de la renda o de quantitats assimilades a la renda
Una de les causes més comuns que pot provocar la ruptura d’un contracte de lloguer és l’impagament de tant la renda com d’un conceptes assimilats a aquest, com poden ser subministraments, tributs i altres conceptes pactats.

– No pagar la fiança
Existeix l’obligació de pagar la fiança, tal com estipulen els contractes.

– Cessió, traspàs o subarrendament no consentit de l’habitatge total.
El contracte especifica si es pot dur a terme subarrendament de l’habitatge, o una part d’aquest. En el cas que s’estigui realitzant una cessió, traspàs o subarrendament de forma no consentida, l’arrendador podrà reclamar la resolució del contracte.

– Realització en l’habitatge d’activitats perilloses, nocives, de risc o il·lícites
De la mateixa manera a l’habitatge no s’han de realitzar activitats que posin en perill l’integritat física de les persones que hi viuen ni dels béns tant dels habitants com de la resta d’habitants a l’edifici.

Motius pels quals l’arrendatari pot sol·licitar la resolució del contracte

D’altra banda l’arrendatari també té dret a reclamar la terminació del contracte d’arrendament, en cas que:

– L’arrendador no realitzi les obres de manteniment i conservació necessàries perquè la vivenda serveixi per a l’ús pactat.

– L’arrendador realitzi activitats que pertorbin la utilització de l’habitatge per part de l’inquilí.

Tots dos punts s’esmenten a l’article 27.3 de la Llei d’Arrendaments Urbans, que pot llegir i consultar si necessita més informació.

En tot cas li recomanem que deixi en mans dels professionals la gestió de totes aquestes situacions contractuals per assegurar-se que es realitzen tots els tràmits correctament.

No dubti a trucar a 934 872 216 i parlar amb Finques Olivares. Estarem encantats d’atendre la seva consulta.